Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Search:
PZZOZ
e-Szpital (2015-06-24 14:37:12)

Szanowny Pacjencie


Dyrekcja Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej zaprasza do korzystania z portalu "e-Szpital".

Korzystanie z serwisu pozwala na dostęp do własnych danych w zakresie historii choroby, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, wyników badań, miejsca na liście oczekujących i rejestracji.

Warunkiem dostępu do serwisu jest posiadanie adresu e-mail, złożenie wypełnionego "wniosku o uzyskanie/anulowanie* dostępu do elektronicznych danych pacjenta z wykorzystaniem portalu e-Szpital" oraz potwierdzenie tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzajacy tożsamość) w punkcie rejestracji:

  • Szpital w Będzinie, ul. Małachowskiego 12 - rejstracja Przychodni Specjalistycznej,

  • Szpital w Czeladzi, ul. Szpitalna 40 - rejestracja Przychodni Specjalistycznej.

W celu uzyskania dostępu do swoich danych w Szpitalu w Będzinie oraz w Szpitalu w Czeladzi należy złożyć dwa wnioski osobno dla każdego szpitala.

Regulamin korzystania ze Szpitalnego portalu "e-Szpital" oraz ww. wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pzzoz.bedzin.pl w zakładce e-Szpital.

    Korzystanie z portalu "e-Szpital" jest całkowicie bezpłatne.Download attachment
 More...
» Oddziały szpitalne i ZPO w Czeladzi
» Dział Diagnostyki Medycznej i Analitycznej / Zakład Fizjoterapii i Rehabilitacji w Czeladzi
» Przychodnia Specjalistyczna w Czeladzi
» Oddziały szpitalne w Będzinie
» Dział Diagnostyki Medycznej i Analitycznej w Będzinie
» Przychodnia Specjalistyczna w Będzinie