Szpital w Będzinie


Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Szpital w Będzinie


Szpital w Będzinie

Jak powstaliśmy - krótka historia

Szpital w Będzinie istnieje od lat siedemdziesiątych XIX stulecia. Prawdopodobnie powstał w 1872 roku, inne źródła podają 1876 rok jako Lazaret Miejski Górniczy, służący górnikom oraz społeczności Będzina.

Na podstawie zachowanej fotografii z 1913 roku można przyjąć, że do 1914 roku działał on pod nazwą: Szpital Aleksandryjski (Aleksandrowskaja Bolnica).

Szpital w Będzinie 2 W szpitalu, w głównym budynku przy ulicy Małachowskiego (obecnie mieści przychodnię i laboratorium szpitalne) mieścił się oddział chirurgiczny i kilka sal zajmował oddział ginekologiczno - położniczy do 1946 roku. W głębi posesji za oddziałem chirurgicznym był wolno stojący pawilon - murowany budynek parterowy z wysokim poddaszem, gdzie mieścił się oddział chorób wewnętrznych około 30 łóżkowy.

W czasie Powstań Śląskich, wojny i po kapitulacji hitlerowskiej pawilon ten stawał się oddziałem wewnętrzno - zakaźnym, ponieważ szerzyły się choroby zakaźne (tyfus). Była to przystań dla rannych, chorych i wycieńczonych pacjentów wracających z obozów jenieckich i wojennej tułaczki.

W wydanym w 1928 roku przewodniku po Wystawie Miast Polskich dowiadujemy się o istnieniu na terenie miasta Szpitala Skórno - Wenerologicznego pod wezwaniem Św. Łazarza mieszczącego się przy ulicy Kościuszki 41. W roku 1980 szpital zaprzestał swą działalności. Z powodu zaawansowanych szkód górniczych został wyburzony.

W 1942 roku po utworzeniu getta, okupant przejął pożydowski budynek przy ul. Potockiego 2, w którym zorganizował oddział zakaźny z niemieckim personelem, dla niemieckich żołnierzy. Oddział funkcjonował do połowy stycznia 1945 roku. Po wyzwoleniu początkowo był to oddział zakaźny, a w miarę zmniejszania się zachorowań, a zwłaszcza zapotrzebowania na łóżka internistyczne stawał się oddziałem wewnętrznym. Przeniesiono tu również pacjentów z pawilonu.

W 1967 roku oddano do użytku pawilon ginekologiczno-położniczy spełniający swoją rolę do chwili obecnej.

Szpital w Będzinie 3

Ostatnim przekazanym do użytkowania pawilonem szpitalnym był obiekt inter - nistyczno - chirurgiczny. W roku 1976 przejął oddział chirurgiczny z budynku przy ulicy Małachowskiego 12 oraz oddział internisty - czny z budynku przy ulicy Potockiego 2. W opuszczonych pomieszczeniach oddziału chirurgicznego utworzono Zespół Specja - listycznych Przychodni Przyszpitalnych.

W 1945 roku rozpoczął działalność Szpital Dziecięcy, którego oddziały wraz z poradniami w 2004 r. zostały przeniesione do Czeladzi.


Dzisiejsza jednostka to Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczący usługi medyczne w ramach działalności podstawowej tj.:

- w Będzinie:

  • szpitala liczącego obecnie 159 łóżek oraz 4 inkubatory i 13 łóżeczek noworodkowych
  • Przychodni Specjalistycznej z 12 poradniami specjalistycznymi, podstawową opieką zdrowotną oraz higieną szkolną

oraz działalności pomocniczej:

  • Działu Diagnostyki Medycznej i Analitycznej
  • Zakładu Rehabilitacji Leczniczej z 2 poradniami specjalistycznymi, Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (higiena szkolna).

- w Czeladzi:

  • szpitala liczącego obecnie 292 łóżka oraz 20 miejsc dziennego pobytu psychiatrycznego
  • Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego liczącego 35 łóżek
  • Przychodni Specjalistycznej z 19 poradniami specjalistycznymi, podstawową opieką zdrowotną (nocna i świąteczna opieka zdrowotna) i medycyną pracy

oraz działalności pomocniczej:

  • Działu Diagnostyki Medycznej i Analitycznej
  • Zakładu Fizjoterapii i Rehabilitacji
Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  16‑05‑2009 21:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Mindur , w dniu:  16‑05‑2009 21:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2012 13:47:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie