Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2009-09-16 14:56:05
This information is probably out of date!

Return to the current look

Szpital w Czeladzi


Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Szpital w Czeladzi


Szpital w Czeladzi


Jak powstaliśmy - krótka historia.

          Fundatorem szpitala wbrew powszechnemu mniemaniu nie było Towarzystwo "Saturn" a Książe Hugo zu Hohenlohe-Oehringen, niemiecki przemysłowiec, który nabywszy majątek w Czeladzi sporo w niego inwestował. Dotychczasowe inwestycje, takie jak ambulatorium z podręcznym szpitalikiem i barak choleryczny, okazały się niewystarczające i zmusiły właściciela do budowy nowoczesnego szpitala. Według kroniki parafii czeladzkiej budowę szpitala rozpoczęto w roku 1896. Uroczystego otwarcia dokonano 6 kwietnia 1899 roku. Powstały w tym okresie budynek to obecna siedziba dwóch oddziałów psychiatrycznych przy ulicy Szpitalnej 5. Szpital liczył 30 łóżek, składał się z 7 sal przeznaczonych dla chorych, których objętość wynosiła 863,44 m3.

          Szpital świadczył następujące usługi:

 1. hospitalizacje w oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym oraz zakaźnym (liczba wykonanych osobodni - 2 828)
 2. porady ambulatoryjne: 

 • wewnętrzne - 14589    
 • chirurgiczne - 7 892    
 • akuszeryjne - 1 950    

          Zatrudniony personel składał się z 2 lekarzy, w tym stanowisko lekarza naczelnego zajmował dr Zbigniew Paderewski, 2 felczerów, 1 akuszerki, 1 intendentki, 2 posługaczy, 1 posługaczki, 1 praczki i 1 kucharki. W połowie kwietnia 1902 przyjęto 3 siostry miłosierdzia, a 25 maja 1904 dołączyła jeszcze jedna. Siostry przejęły obowiązki: intendentki, opieki nad apteką i nadzoru nad personelem niższym. W dniu 1 kwietnia 1899 książę Hohenhole sprzedał częściowo swój majątek, w tym szpital, Consortium "Saturn", które to po dokonaniu tej transakcji utworzyło spółkę akcyjną "Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Saturn".

          W latach 1901-1905 ruch chorych w szpitalu i ambulatorium przedstawiał się następująco:


Rok
Liczba
leczonych
Dni
szpitalnych
Leczonych
ambulatoryjnie
Liczba
zgonów
Ilość porad
ambulatoryjnych
1901/02
394
7086
6179
16
26258
1902/03
390
6850
5560
10
22652
1903/04
390
2685
6874
10
30435
1904/05
426
9935
7546
23
28140


          1 września 1905 zwiększono liczbę łóżek szpitalnych o 15 i przyjęto trzeciego lekarza. Natomiast w 1906 roku ukończono budowę ambulatorium jako realizację postulatu strajkujących robotników z 1905 roku.

          Po koniec 1907 roku personel szpitala przedstawiał się następująco: 2 lekarzy, 3 felczerów, 2 akuszerki, pisarz szpitalny, 4 siostry miłosierdzia.

          W latach 1905-1914 ruch chorych w szpitalu i ambulatorium przedstawia się następująco:

RokLiczba leczonych
Dni szpitalnych
Leczonych
ambulatoryjnie
Liczba zgonów
1905/1906
433
10548
6399
22
1906/1907
534
17794
3054
30
1907/1908
822
14293
5707
36
1908/1909
644
12606
5136
40
1910/1911
867
9980
5921
26
1911/1912
853
10882
6973
40
1912/1913
591
13129
8033
27
1913/1914
715
11311
6699
41


Rok
Ilość
porad
ambulatoryjnych
Liczba
wypisów
Liczba wypadków
Śmiertelnych
Liczba chorych
Kopalni Czeladź
1905/1906
34953
670
7
-
1906/1907
41334
930
11
-
1907/1908
45499
820
8
-
1908/1909
39489
478
6
3200
1910/1911
31200
333
6
3424
1911/1912
32531
330
3
4369
1912/1913
32204
369
4
5235
1913/1914
31190
392
9
4612

          Nowy szpital zakaźny wybudowano i oddano do użytku 1916 roku ze względu na występujące epidemie m.in. płonicy (1915-1916), duru brzusznego (1917-1918). Był to budynek piętrowy, murowany o powierzchni 316 m2 (obecnie ulica Reymonta 97). Nowy pawilon oddziału zakaźnego wybudowano znacznie później a oddział rozpoczął działalność w 1959 roku.

          Szpital swoja opieka obejmował: Czeladź, Grodziec, Wojkowice oraz okoliczne wsie. Liczba mieszkańców wzrastała i jednocześnie zwiększała się liczba pacjentów. Sale chorych, korytarze, były stale przepełnione. Szpital nie był już w stanie zapewnić godziwych warunków chorującym i pracującemu personelowi. W związku z powyższym rozpoczęto starania o uzyskanie dotacji na budowę nowego szpitala. W planie na lata 1948-1955 ujęto powyższą inwestycję, której koszt miał wynieść 84 000 000 zł (kubatura budynku 15 000 m2, liczba łóżek 150).

          Pomimo podejmowanych działań Ministerstwo Zdrowia nie zgadzało się na budowę szpitala dopiero starania dr Mariana Wiśniewskiego przy wsparciu władz miasta Czeladź oraz załóg największych zakładów pracy:

dr Marian Wiśniewski

kopalni " Czerwona Gwardia " ( dawniej "Saturn" ) i "Czeladź" oraz cementowni "Grodziec" pozwoliły uzyskać fundusze na budowę nowego szpitala, którą t o rozpoczęto we wrześniu 1953 roku. Budowa trwała 4 lata, a "Dziennik Zachodni" obszernie informował o nowym obiekcie: "...Szpital w Czeladzi będzie należał do najbardziej nowoczesnych urządzeń lecznictwa zamkniętego.
Olbrzymi czterokondygnacyjny gmach zbudowany w kształcie litery "H" posiada centralne ogrzewanie, urządzenia klimatyzacyjne zapewniające dopływ czystego powietrza, mechaniczną pralnie, suszenie i prasowalnię, kuchnię na węgiel, gaz i elektryczność, elektryczną sygnalizację wewnętrzną, windę do przewozu chorych oraz wiele innych nieznanych naszych szpitalach urządzeń. Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny krajowy i sprowadzony z Czechosłowacji, NRD i RFN. Będzie posiadał 9 oddziałów specjalistycznych: internistyczny, chirurgii miękkiej i urazowy, laryngologiczny, okulistyczny, ginekologiczny połączony z położnictwem, pediatryczny, neurologiczny i zakaźny. Obsługę chorych będzie pełniło 30 lekarzy, ponad 100 pielęgniarek około 120 osób personelu gospodarczego. Utrzymanie chorych przy pełnej obsadzie łóżek oraz prowadzenie szpitala będzie kosztowało rocznie ok. 12 mld zł. Szpital posiada ok. 70 000 m3 kubatury. Budowa jego pochłonęła ponad 60 mld zł...."

Szpital posiadał 450 łóżek oraz 40 łóżeczek noworodkowych.
          Od tego czasu idąc z duchem reformy służby zdrowia, biorąc pod uwagę tendencje i zapotrzebowanie naszych pacjentów na określone usługi medyczne zmienialiśmy się i przekształcaliśmy.
          W  2000 roku ze swej struktury wydzielona została podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia oraz higiena szkolna.

Dzisiejsza jednostka to Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczący usługi medyczne w ramach działalności podstawowej tj.:

- w Czeladzi:

 • szpitala liczącego obecnie 366 łóżek oraz 25 miejsc dziennego pobytu,
 • Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego liczącego 40 łóżek
 • Przychodni Specjalistycznej z 21 poradniami, podstawową opieką zdrowotną, higiena szkolną oraz medycyną pracy,

oraz działalności pomocniczej:

 • Działu Diagnostyki Medycznej i Analitycznej
 • Zakładu Fizjoterapii i Rehabilitacji

- w Będzinie:

 • szpitala liczącego obecnie 193 łóżka oraz 8 inkubatorów i 24 łóżeczka noworodkowe,
 • Przychodni Specjalistycznej z 14 poradniami, podstawową opieką zdrowotną oraz medycyną pracy,

oraz działalności pomocniczej:

 • Działu Diagnostyki Medycznej i Analitycznej,
 • Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.

Wykształcony personel medyczny i pomocniczy, wysokiej jakości aparatura medyczna to gwarancja naszej jakości.
 

Materiał opracowano w oparciu o rozprawę
doktorską dr n. med. Anny Horzelskiej - Matyji -
"Dzieje ochrony zdrowia w Czeladzi"- Katowice 2000.