Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Search:
Szpital w Będzinie


Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Szpital w Będzinie


Szpital w Będzinie

Jak powstaliśmy - krótka historia

          Szpital  w  Będzinie  istnieje  od   lat   siedemdziesiątych  XIX stulecia.  Prawdopodobnie  powstał  w 1872 roku, inne źródła podają 1876  rok  jako  Lazaret  Miejski  Górniczy,  służący  górnikom  oraz społeczności Będzina.

         Na   podstawie   zachowanej  fotografii  z  1913  roku  można przyjąć,   że   do   1914    roku    działał    on   pod    nazwą:   Szpital Aleksandryjski (Aleksandrowskaja Bolnica).
Szpital w Będzinie 2           W szpitalu, w głównym budynku przy ulicy Małachowskiego (obecnie  mieści przychodnię i laboratorium szpitalne) mieścił się oddział chirurgiczny i kilka sal zajmował oddział ginekologiczno - położniczy do 1946 roku. W głębi posesji za oddziałem chirurgicznym był wolno stojący pawilon - murowany budynek parterowy z wysokim poddaszem, gdzie mieścił się oddział chorób wewnętrznych około 30 łóżkowy.

          W czasie Powstań Śląskich, wojny i po kapitulacji  hitlerowskiej pawilon ten stawał się  oddziałem   wewnętrzno - zakaźnym, ponieważ szerzyły się choroby zakaźne  (tyfus).  Była  to  przystań dla rannych, chorych i wycieńczonych pacjentów wracających z obozów jenieckich i wojennej tułaczki.

          W  wydanym  w  1928  roku  przewodniku  po  Wystawie  Miast Polskich   dowiadujemy  się  o  istnieniu   na  terenie  miasta  Szpitala Skórno  -  Wenerologicznego   pod   wezwaniem   Św.   Łazarza mieszczącego   się   przy  ulicy  Kościuszki  41.  W  roku  1980  szpital zaprzestał    swą    działalności.   Z  powodu  zaawansowanych  szkód górniczych został wyburzony.

          W 1942 roku po utworzeniu getta, okupant przejął pożydowski budynek   przy   ul.  Potockiego  2,   w  którym zorganizował   oddział zakaźny z niemieckim personelem, dla niemieckich  żołnierzy. Oddział  funkcjonował    do   połowy    stycznia   1945   roku.   Po   wyzwoleniu początkowo  był  to  oddział  zakaźny,  a   w   miarę  zmniejszania  się zachorowań,  a zwłaszcza  zapotrzebowania  na  łóżka internistyczne stawał    się   oddziałem    wewnętrznym.    Przeniesiono   tu   również pacjentów z pawilonu.

          W 1967 roku oddano do użytku pawilon ginekologiczno-położniczy spełniający swoją rolę do chwili obecnej.

Szpital w Będzinie 3     Ostatnim przekazanym do użytkowania pawilonem szpitalnym był obiekt inter - nistyczno - chirurgiczny. W roku 1976 przejął oddział chirurgiczny z budynku przy ulicy Małachowskiego 12 oraz oddział internisty - czny z budynku przy ulicy Potockiego 2. W opuszczonych pomieszczeniach oddziału chirurgicznego utworzono Zespół Specja - listycznych Przychodni Przyszpitalnych.

          W  1945 roku rozpoczął  działalność  Szpital Dziecięcy, którego oddziały   wraz   z   poradniami   w   2004  r.  zostały  przeniesione do Czeladzi.


Dzisiejsza   jednostka   to   Powiatowy   Zespół   Zakładów Opieki Zdrowotnej  świadczący  usługi   medyczne  w  ramach działalności podstawowej tj.:

- w Będzinie:

  • szpitala liczącego obecnie 159 łóżek oraz 4 inkubatory i 13 łóżeczek noworodkowych
  • Przychodni Specjalistycznej z 12 poradniami specjalistycznymi, podstawową opieką zdrowotną oraz higieną szkolną                               

oraz działalności pomocniczej:

  • Działu Diagnostyki Medycznej i Analitycznej
  • Zakładu Rehabilitacji Leczniczej z 2 poradniami specjalistycznymi, Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (higiena szkolna).

- w Czeladzi:

  • szpitala liczącego obecnie 292 łóżka oraz 20 miejsc dziennego pobytu psychiatrycznego
  • Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego liczącego 35 łóżek
  • Przychodni Specjalistycznej z 19 poradniami specjalistycznymi, podstawową opieką zdrowotną (nocna i świąteczna opieka zdrowotna) i medycyną pracy

oraz działalności pomocniczej:

  • Działu Diagnostyki Medycznej i Analitycznej
  • Zakładu Fizjoterapii i Rehabilitacji