Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2013-10-08 10:29:37
This information is probably out of date!

Return to the current look

NASZA MISJA


Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

- nasze cele, prowadzona działalność -

 

Z  dniem  01.05.2004 r.  zgodnie z decyzją  organu  założycielskiego jakim   jest   Rada   Powiatu   Będzińskiego   powstał   Powiatowy   Zespół Zakładów  Opieki  Zdrowotnej,  w  wyniku  połączenia  Zespołu  Opieki Zdrowotnej   w   Będzinie  oraz    Samodzielnego   Publicznego   Zespołu Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Czeladzi.
Główną siedzibą PZZOZ jest Będzin ul. Małachowskiego 12.

Szpital w Będzinie
"Szpital w Będzinie"Szpital w Czeladzi
"Szpital w Czeladzi"


Naszą    misją    jest   zapewnienie   wysokiej    jakości   świadczeń medycznych.  W prowadzonej działalności kierujemy się profesjonalizmem, dlatego   naszym  pacjentom,  których  dobro  jest  dla  nas  najważniejsze, oferujemy    usługi    z    zakresu    profilaktyki,    diagnostyki,    leczenia, pielęgnacji  i  rehabilitacji,   zaspokajając   ich   potrzeby  i  oczekiwania.

Naszą misję realizujemy bazując na:
  • dwóch Szpitalach (wraz z 16 oddziałami),
  • Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
  • dwóch Przychodniach Specjalistycznych (wraz z 31 poradniami   specjalistycznymi oraz 2 poradniami medycyny pracy, 2 poradniami Lekarza Rodzinnego),
  • dwóch Działach Diagnostyki Medycznej i Analitycznej (z licznymi   pracowniami diagnostycznymi m.in. RTG, Mammografii, USG, UKG, EEG, EMG,  Audiometrii),
  • Zakładzie Fizjoterapii i Rehabilitacji
  • Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej wraz gabinetami oraz Poradnią Rehabilitacyjną dla dorosłych, Poradnią Preluksacyjną i Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej