2016


Zestawienie Uchwał Rady Społecznej na 2016 r. podejmowanych wobec PZZOZ.

 

Uchwała nr 1/2016 z dnia 03.02.2016 r. opiniująca w sprawie przeprowadzenia przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę udzielenia kredytu/pożyczki przez bank lub instytucję finansową Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie na spłatę zobowiązań i poprawę płynności finansowej w wysokości do 30 mln zł.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 23.03.2016 r. - Zatwierdzenie Terminarza i planu pracy Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Uchwała nr 3/2016 z dnia 23.03.2016 r. - Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2016 r.

Uchwała nr 4/2016 z dnia 23.03.2016 r. - Zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego PZZOZ na 2016 r.

Uchwała nr 5/2016 z dnia 23.03.2016 r. - Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ na 2016 r.

Uchwała nr 6/2016 z dnia 23.03.2016 r. - Informacja dotycząca zawartych umów na 2016 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.

Uchwała nr 7/2016 z dnia 23.03.2016 r. - opiniująca zatwierdzenie zmiany Załącznika nr 3.5 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 8/2016 z dnia 23.06.2016 r. - Powołanie Z-cy Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej wraz z uchyleniem Uchwały nr 1/2015 Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 09.03.2015 r.

Uchwała nr 9/2016 z dnia 23.06.2016 r. - Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ za 2015 r.

Uchwała nr 10/2016 z dnia 23.06.2016 r. - Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego PZZOZ za 2015 r.

Uchwała nr 11/2016 z dnia 23.06.2016 r. - Sprawozdanie finansowe i informacja finansowa PZZOZ za 2015 r.

Uchwała nr 12/2016 z dnia 23.06.2016 r. - Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ za 2015 r.

Uchwała nr 13/2016 z dnia 23.06.2016 r. - Informacja finansowa PZZOZ za 4 miesiące 2016 r. (okres styczeń – kwiecień).

Uchwała nr 14/2016 z dnia 23.06.2016 r. - Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 4 miesiące 2016 r. (okres styczeń – kwiecień).

Uchwała nr 15/2016 z dnia 23.06.2016 r. - opiniująca zmniejszenie liczby łóżek w Oddziale Chirurgii Ogólnej zlokalizowanym w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 z dotychczasowych 33 łóżek w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej do 30 łóżek w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej.

Uchwała nr 16/2016 z dnia 23.06.2016 r. - opiniująca likwidację Pracowni rektoskopii zlokalizowanej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

Uchwała nr 17/2016 z dnia 23.06.2016 r. - opiniująca likwidację Pracowni mikrobiologii zlokalizowanej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

Uchwała nr 18/2016 z dnia 23.06.2016 r. - opiniująca przeniesienie Poradni rehabilitacyjnej z Czeladzi, ul. Szpitalna 40 do Będzina, ul. Małachowskiego 12.

Uchwała nr 19/2016 z dnia 23.06.2016 r. - opiniująca przeniesienie Hospicjum domowego z Czeladzi, ul. Szpitalna 40 do Będzina, ul. Małachowskiego 12.

Uchwała nr 20/2016 z dnia 23.06.2016 r. - opiniująca przeniesienie Poradni medycyny paliatywnej z Czeladzi, ul. Szpitalna 40 do Będzina, ul. Małachowskiego 12.

Uchwała nr 21/2016 z dnia 23.06.2016 r. - opiniująca przeniesienie Poradni geriatrycznej z Czeladzi, ul. Szpitalna 40 do Będzina, ul. Małachowskiego 12.

Uchwała nr 22/2016 z dnia 23.06.2016 r. - opiniująca przeprowadzenie postępowania przetargowego na outsourcing świadczeń z zakresu radiologii i usg dla PZZOZ.

Uchwała nr 23/2016 z dnia 28.07.2016 r. - opiniująca likwidację: 1. Pracowni rtg zlokalizowanej w Będzinie, ul. Małachowskiego 12, 2. Zakładu radiologii zlokalizowanego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.

Uchwała nr 24/2016 z dnia 28.07.2016 r. - Informacja finansowa PZZOZ za 6 miesięcy 2016 r. (okres styczeń – czerwiec).

Uchwała nr 25/2016 z dnia 22.09.2016 r. - Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 7 miesięcy 2016 r. (okres styczeń – lipiec).

Uchwała nr 26/2016 z dnia 22.09.2016 r. - Informacja finansowa PZZOZ za 7 miesięcy 2016 r. (okres styczeń – lipiec).

Uchwała nr 27/2016 z dnia 22.09.2016 r. opiniująca uchylenie Uchwały nr 36/2015 Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 14.12.2015 r. w zakresie:

1. pkt. 2. Przeniesienie Oddziału Położniczo - Ginekologicznego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 do Czeladzi, ul. Szpitalna 40 z jednoczesną zmianą liczby łóżek z dotychczasowych 50 do 26 łóżek;

2. pkt. 3. Przeniesienie Oddziału Noworodków i Wcześniaków zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 do Czeladzi, ul. Szpitalna 40 z jednoczesną zmianą liczby łóżeczek z dotychczasowych 13 do 9 łóżeczek;

3. pkt. 4. Przeniesienie Bloku porodowego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 do Czeladzi, ul. Szpitalna 40;

4. pkt. 5. Przeniesienie Izby przyjęć położniczo – ginekologicznej zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 do Czeladzi, ul. Szpitalna 40;

5. pkt. 6. Przeniesienie Szkoły rodzenia zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 do Czeladzi, ul. Szpitalna 40.

Uchwała nr 28/2016 z dnia 22.09.2016 r. opiniująca czasowe zaprzestanie działalności leczniczej komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, tj. Oddziału Noworodków i Wcześniaków zlokalizowanego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Będzinie, przy ul. Małachowskiego 12 w okresie od 01.11.2016 r. do 30.04.2017 r.

Uchwała nr 29/2016 z dnia 22.09.2016 r. opiniująca likwidację Oddziału Noworodków i Wcześniaków zlokalizowanego w Będzinie, ul. Małachowskiego 12.

Uchwała nr 30/2016 z dnia 22.09.2016 r. opiniująca zmianę nazwy oddziału zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 z dotychczasowej Oddział Położniczo-Ginekologiczny na Oddział Ginekologiczny z jednoczesną zmianą liczby łóżek z dotychczasowych 50 do 20 łóżek.

Uchwała nr 31/2016 z dnia 22.09.2016 r. opiniująca likwidację Bloku porodowego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

Uchwała nr 32/2016 z dnia 22.09.2016 r. opiniująca likwidację Izby przyjęć położniczo-ginekologicznej zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

Uchwała nr 33/2016 z dnia 22.09.2016 r. opiniująca likwidację Szkoły rodzenia zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

Uchwała nr 34/2016 z dnia 22.09.2016 r. opiniująca zmniejszenie liczby łóżek w Oddziale Chorób Wewnętrznych I zlokalizowanym w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 z dotychczasowych 58 łóżek w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej do 53 łóżek w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej.

Uchwała nr 35/2016 z dnia 21.10.2016 r. Brak - nie podjęta Opiniująca rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem PZZOZ w Będzinie Jackiem Kołaczem

Uchwała nr 36/2016 z dnia 14.12.2016 r. Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 10 miesięcy 2016 r. (okres styczeń-październik)

Uchwała nr 37/2016 z dnia 14.12.2016 r. Informacja finansowa PZZOZ za 10 miesięcy 2016 r. (okres styczeń-październik)

Uchwała nr 38/2016 z dnia 14.12.2016 r. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r.,

Uchwała nr 39/2016 z dnia 14.12.2016 r. Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia) za 10 miesięcy 2016 r. (okres styczeń-październik)

Uchwała nr 40/2016 z dnia 14.12.2016 r. Opiniująca zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Rehabilitacji zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 z dotychczasowych 25 łóżek do 28 łóżek.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  15‑07‑2016 14:48:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  15‑07‑2016 14:48:38
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2017 09:18:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie