2008


Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
na 2008 rok


27 marzec 2008 r. godz. 900


 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 18.11.2007 r.
 • Zatwierdzenie "Terminarza posiedzeń i planu pracy Rady Społecznej PZZOZ w Będzinie na 2008 r." .
 • Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2007 r.
 • Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 4 miesiące 2008 r.
 • Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych za 2007 r.
 • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2007 r.
 • Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych dla PZZOZ na 2008 r.
 • Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla PZZOZ na 2008 r.
 • Informacja dotycząca zawartych umów na 2008 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.
 • Zmiana "REGULAMINU PORZĄDKOWEGO" Powiatowego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie posiedzenia.


19 czerwiec 2008 r. godz. 900.


 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zatwierdzenie protokołu.
 • Sprawozdanie finansowe i Informacja finansowa PZZOZ za 2007 r.
 • Informacja finansowa za 4 miesiące 2008 r. (okres styczeń-kwiecień).
 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 4 miesiące 2008 r. (okres styczeń-kwiecień).
 • Sprawy organizacyjne.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie posiedzenia.


21 sierpień 2008 r. godz. 900.

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zatwierdzenie protokołu.
 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 6 miesięcy 2008 r. (okres styczeń-czerwiec).
 • Informacja finansowa za 6 miesięcy 2008 r. (okres styczeń-czerwiec).
 • Sprawy organizacyjne.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie posiedzenia.


20 listopad 2008 r. godz. 900.

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zatwierdzenie protokołu.
 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 9 miesięcy 2008 r. (okres styczeń-wrzesień).
 • Informacja finansowa PZZOZ za 9 miesięcy 2008 r. (okres styczeń-wrzesień).
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.10.2007 r. do 31.10.2008 r.
 • Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia).
 • Informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie posiedzenia.

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  16‑05‑2009 21:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Mindur , w dniu:  16‑05‑2009 21:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2009 09:24:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie