2011Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej

Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

na 2011 rok30 marzec 2011 r. godz. 0830


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Uchwała w sprawie zmiany do Statutu PZZOZ - dotyczy składu Rady Społecznej.

 • Powołanie Z-cy Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

 • Zatwierdzenie Terminarza posiedzeń i planu pracy Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na 2011 r.

 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 25.11.2010 r.

 • Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2010 r.

 • Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2011 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ za 2010 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego PZZOZ za 2010 r.

 • Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ na 2011 r.

 • Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego PZZOZ na 2011 r.

 • Informacja dotycząca zawartych umów na 2011 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.

 • Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.


22 czerwiec 2011 r. godz. 0830


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Sprawozdanie finansowe i Informacja finansowa PZZOZ za 2010 r.

 • Informacja finansowa PZZOZ za 4 miesiące 2011 r. (okres styczeń-kwiecień).

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 4 miesiące 2011 r. (okres styczeń-kwiecień).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.


28 wrzesień 2011 r. godz. 0830


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 7 miesięcy 2011 r. (okres styczeń-lipiec).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 7 miesięcy 2011 r. (okres styczeń-lipiec).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.21 grudzień 2011 r. godz. 0830


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 10 miesięcy 2011 r. (okres styczeń-październik).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 10 miesięcy 2011 r. (okres styczeń-październik).

 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.10.2010 r. do 30.10.2011 r.

 • Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia).

 • Informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  24‑08‑2011 08:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  24‑08‑2011 08:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2011 09:26:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie