2010


Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej

Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

na 2010 rok21 styczeń 2010 r. godz. 900


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 04.11.2009 r.

 • Zatwierdzenie protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia z dnia 04.12.2009 r.

 • Zmiany do Statutu PZZOZ - Uchwała Nr 1/2010 z dnia 21.01.2010 r.- dotyczy wykreślenia Oddziału Ginekologicznego.

 • Zmiany do Statutu PZZOZ - Uchwała Nr 2/2010 z dnia 21.01.2010 r.- dotyczy wykreślenia Oddziału Dziennego Pediatrycznego.

 • Zmiany do Statutu PZZOZ - Uchwała Nr 3/2010 z dnia 21.01.2010 r.- dotyczy wykreślenia Punktu chemioterapii.

 • Zatwierdzenie "Terminarza posiedzeń i planu pracy Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na 2010 r." - Uchwała Nr 4/2010 z dnia 21.01.2010 r.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.25 marzec 2010 r. godz. 900


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2009 r.

 • Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2010 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych dla PZZOZ a 2009 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego dla PZZOZ za 2009 r.

 • Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych dla PZZOZ na 2010 r.

 • Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla PZZOZ na 2010 r.

 • Informacja dotycząca zawartych umów na 2010 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.


2 czerwiec 2010 r. godz. 900.


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Sprawozdanie finansowe i Informacja finansowa PZZOZ za 2009 r.

 • Informacja finansowa PZZOZ za 4 miesiące 2010 r. (okres styczeń-kwiecień).

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 4 miesiące 2010 r. (okres styczeń-kwiecień).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.30 wrzesień 2010 r. godz. 900.


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 7 miesięcy 2010 r. (okres styczeń-lipiec).

 • Informacja finansowa PZZOZ a 7 miesięcy 2010 r. (okres styczeń-lipiec).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.25 listopad 2010 r. godz. 900.


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 9 miesięcy 2010 r. (okres styczeń-wrzesień).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 9 miesięcy 2010 r. (okres styczeń-wrzesień).

 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r.

 • Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia).

 • Informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  01‑07‑2010 14:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  01‑07‑2010 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2010 14:24:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie