2012Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej

Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

na 2012 rok

26 marzec 2012 r. godz. 0830


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 21.12.2011 r.

 • Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej.

 • Przyjęcie Terminarza posiedzeń i planu pracy Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na 2012 r.

 • Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2012 r.

 • Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ na 2012 r.

 • Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego PZZOZ na 2012 r.

 • Informacja dotycząca zawartych umów na 2012 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.

 • Opinia w sprawie utworzenia w PZZOZ Działu Kontroli Zarządczej Opinia w sprawie likwidacji Oddziału Okulistycznego zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

 • Opinia w sprawie zmniejszenia liczby łóżeczek i inkubatorów w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

 • Opinia w sprawie likwidacji Ośrodka edukacji dla chorych na cukrzycę zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.30 maj 2012 r. godz. 0830


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ za 2011 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ za 2011 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego PZZOZ za 2011 r.

 • Sprawozdanie finansowe i Informacja finansowa PZZOZ za 2011 r.

 • Informacja finansowa PZZOZ za 4 miesiące 2012 r. (okres styczeń-kwiecień).

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 4 miesiące 2012 r. (okres styczeń-kwiecień).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.26 wrzesień 2012 r. godz. 1100


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 7 miesięcy 2012 r. (okres styczeń - lipiec).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 7 miesięcy 2012 r. (okres styczeń - lipiec).

 • Opinia w sprawie likwidacji:

- Punktu podawania cytostatyków zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

- Poradni nefrologicznej zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

- Poradni schorzeń wątroby zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

- Poradni wad postawy zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 32.

- Gabinetu parafinoterapii zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 32.

- Dziennego Oddziału Rehabilitacji zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

- Poradni zaburzeń rozwoju noworodka i małego dziecka zlokalizowanej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

- Poradni medycyny sportowej zlokalizowanej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

 • Opinia w sprawie likwidacji Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 32.

 • Opinia w sprawie wydzierżawienia zewnętrznemu podmiotowi pomieszczeń Zakładu Anatomopatologii zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

 • Opinia w sprawie wydzierżawienia zewnętrznemu podmiotowi pomieszczeń Pracowni autopsyjnej zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

 • Opinia w sprawie wydzierżawienia zewnętrznemu podmiotowi pomieszczeń po byłej pralni Szpitala przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi z przeznaczeniem na utworzenie Pracowni diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium).

 • Opinia w sprawie likwidacji Zakładu Rehabilitacji Leczniczej zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 32.

 • Opinia w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń i majątku ruchomego Szpitala zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

 • Opinia w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń i majątku ruchomego Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

 • Opinia w sprawie wpisania do Statutu PZZOZ Punktu sterylizacji w Szpitalu w Będzinie, ul. Małachowskiego 12.

 • Opinia w sprawie zmniejszenia ilości łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.21 grudzień 2012 r. godz. 0830


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 10 miesięcy 2012 r. (okres styczeń-październik).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 10 miesięcy 2012 r. (okres styczeń-październik).

 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.11.2011 r. do 30.10.2012 r.

 • Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia).

 • Informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  14‑09‑2012 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  14‑09‑2012 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2012 07:51:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie