2016


 

Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

na 2016 rok

 

 

 

 

23 marzec 2016 r. godz. 8.30

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zatwierdzenie protokołu.

 3. Zatwierdzenie Terminarza i planu pracy Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 4. Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2016 r.

 5. Zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego PZZOZ na 2016 r.

 6. Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ na 2016 r.

 7. Informacja dotycząca zawartych umów na 2016 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

23 czerwiec 2016 r. godz. 8.30

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zatwierdzenie protokołu.

 3. Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ za 2015 r.

 4. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego PZZOZ za 2015 r.

 5. Sprawozdanie finansowe i informacja finansowa PZZOZ za 2015 r.

 6. Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ za 2015 r.

 7. Informacja finansowa PZZOZ za 4 miesiące 2016 r. (okres styczeń – kwiecień).

 8. Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 4 miesiące 2016 r. (okres styczeń – kwiecień).

 9. Wolne wnioski.

 10. Zakończenie posiedzenia.

 

 

22 wrzesień 2016 r. godz. 8.30

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zatwierdzenie protokołu.

 3. Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 7 miesięcy 2016 r. (okres styczeń – lipiec).

 4. Informacja finansowa PZZOZ za 7 miesięcy 2016 r. (okres styczeń – lipiec).

 5. Wolne wnioski.

 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

14 grudzień 2016 r. godz. 8.30

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zatwierdzenie protokołu.

 3. Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 10 miesięcy 2016 r. (okres styczeń – październik).

 4. Informacja finansowa PZZOZ za 10 miesięcy 2016 r. (okres styczeń – październik).

 5. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.11.2015 r. do 30.10.2016 r.

 6. Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia).

 7. Informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  14‑07‑2016 14:47:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  14‑07‑2016 14:47:12
Data ostatniej aktualizacji:
14‑07‑2016 14:49:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie