2009


Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej

Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

na 2009 rok25 marzec 2009 r. godz. 900


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 20.11.2008 r.

 • Zatwierdzenie "Terminarza posiedzeń i planu pracy Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na 2009 r." .

 • Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2008 r.

 • Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2009 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych za 2008 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2008 r.

 • Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych dla PZZOZ na 2009 r.

 • Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla PZZOZ na 2009 r.

 • Informacja dotycząca zawartych umów na 2009 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.04 czerwiec 2009 r. godz. 900.


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Sprawozdanie finansowe i Informacja finansowa PZZOZ za 2008 r.

 • Informacja finansowa za 3 miesiące 2009 r. (okres styczeń-marzec).

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 3 miesiące 2009 r. (okres styczeń-marzec).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.24 wrzesień 2009 r. godz. 900.


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 7 miesięcy 2009 r. (okres styczeń-lipiec).

 • Informacja finansowa za 7 miesięcy 2009 r. (okres styczeń-lipiec).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.04 listopad 2009 r. godz. 900.


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 9 miesięcy 2009 r. (okres styczeń-wrzesień).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 9 miesięcy 2009 r. (okres styczeń-wrzesień).

 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.11.2008 r. do 31.09.2009 r.

 • Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia).

 • Informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  17‑09‑2009 09:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  17‑09‑2009 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2009 09:25:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie