2013


Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
na 2013 rok


27 marzec 2013 r. godz. 09.00


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 31.01.2013 r.

 • Przyjęcie Terminarza posiedzeń i planu pracy Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na 2013 r.

 • Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2013 r.

 • Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ na 2013 r.

 • Informacja dotycząca zawartych umów na 2013 r. dot. świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.26 czerwiec 2013 r. godz. 09.00


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ za 2012 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ za 2012 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego PZZOZ za 2012 r.

 • Sprawozdanie finansowe i Informacja finansowa PZZOZ za 2012 r.

 • Informacja finansowa PZZOZ za 4 miesiące 2013 r. (okres styczeń - kwiecień).

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 4 miesiące 2013 r. (okres styczeń - kwiecień).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.25 wrzesień 2013 r. godz. 09.00


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 7 miesięcy 2013 r. (okres styczeń - lipiec).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 7 miesięcy 2013 r. (okres styczeń - lipiec).

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.18 grudzień 2013 r. godz. 09.00


 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z SOW NFZ za 10 miesięcy 2013 r. (okres styczeń - październik).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 10 miesięcy 2013 r. (okres styczeń - październik).

 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.11.2012 r. do 30.10.2013 r.

 • Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia).

 • Informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.

 • Sprawy organizacyjne.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  06‑08‑2013 13:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  06‑08‑2013 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2013 13:44:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie