2014


Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

na 2014 rok

 

 

 

27 marzec 2014 r. godz. 09.00

 

 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Zatwierdzenie Terminarza posiedzeń i planu pracy Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na 2014 r.

 • Informacja dotycząca kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ na 2014 r.

 • Zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ na 2014 r.

 • Zatwierdzenie planu rzeczowo- finansowego PZZOZ na 2014 r.

 • Informacja dotycząca zawartych umów na 2014 r. dot. świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokości pozyskiwanych środków z tego tytułu.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

 

25 czerwiec 2014 r. godz. 09.00

 

 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego przez PZZOZ z ŚOW NFZ za 2013 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych PZZOZ za 2013 r.

 • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego PZZOZ za 2013 r.

 • Sprawozdanie finansowe i Informacja finansowa PZZOZ za 2013 r.

 • Informacja finansowa PZZOZ za 4 miesiące 2014 r. (okres styczeń – kwiecień).

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 4 miesiące 2014 r. (okres styczeń – kwiecień).

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

 

25 wrzesień 2014 r. godz. 09.00

 

 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 7 miesięcy 2014 r. (okres styczeń – lipiec).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 7 miesięcy 2014 r. (okres styczeń – lipiec).

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

 

17 grudzień 2014 r. godz. 09.00

 

 • Otwarcie posiedzenia.

 • Zatwierdzenie protokołu.

 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z ŚOW NFZ za 10 miesięcy 2014 r. (okres styczeń – październik).

 • Informacja finansowa PZZOZ za 10 miesięcy 2014 r. (okres styczeń – październik).

 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres od 01.11.2013 r. do 30.10.2014 r.

 • Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia).

 • Informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.

 • Wolne wnioski.

 • Zakończenie posiedzenia.

Informacja wytworzona przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  22‑01‑2014 13:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BOGUMIŁA STAWECKA , w dniu:  22‑01‑2014 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2015 14:54:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie