2007


Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
na 2007 rok"


15 luty 2007 r. godz. 900 - posiedzenie przeniesione z dnia 24.12.2006 r.

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Uchwała Nr 1/2007 z dnia 15.02.2007 r.
 • Powołanie Z-cy Przewodniczącego Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Uchwała Nr 2/2007 z dnia 15.02.2007 r.
 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 28.09.2006 r.
 • Informacja dotycząca wykonania przez PZZOZ kontraktu zawartego z NFZ za 10 miesięcy 2006 r. (okres styczeń-październik) - Uchwała Nr 3/2007 z dnia 15.02.2007 r.
 • Informacja finansowa PZZOZ za 10 miesięcy 2006 r. (okres styczeń-październik) - Uchwała Nr 4/2007 z dnia 15.02.2007 r.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń PZZOZ, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu na dzień 30.11.2006 r. - Uchwała Nr 5/2007 z dnia 15.02.2007 r.
 • Sprawozdanie z powierzonego mienia PZZOZ (wpływy z najmów i dzierżawy, darowizny, bezterminowe użyczenia) - Uchwała Nr 6/2007 z dnia 15.02.2007 r.
 • Informacja dotycząca przygotowania obiektów PZZOZ na okres zimowy.
 • Zmiana "REGULAMINU PORZĄDKOWEGO'" Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Uchwała Nr 7/2007 z dnia 15.02.2007 r.
 • Zatwierdzenie "Terminarza posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej PZZOZ w Będzinie na 2007 r" - Uchwała Nr 8/2007 z dnia 15.02.2007 r.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie posiedzenia.


29 marzec 2007 r. godz. 900

 • otwarcie posiedzenia.
 • zatwierdzenie protokołu
 • sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego z NFZ za 2006 r.
 • omówienie kontraktu zawartego z NFZ na 2007 r.
 • sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych za 2006 r.
 • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2006 r.
 • przedstawienie i zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych dla PZZOZ na 2007 r.
 • przedstawienie i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla PZZOZ na 2007 r.
 • informacja dotycząca zawartych umów na 2007 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.
 • sprawy organizacyjne
 • wolne wnioski.
 • zakończenie posiedzenia.


15 czerwiec 2007 r. godz. 9 00.

 • otwarcie posiedzenia.
 • zatwierdzenie protokołu
 • omówienie wykonania kontraktu z NFZ za 3 miesiące 2007 r. (okres styczeń-marzec) PZZOZ.
 • sprawozdanie finansowe PZZOZ za 2006 r.
 • informacja finansowa za 3 miesiące 2007 r. (okres styczeń-marzec) PZZOZ.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski.
 • zakończenie posiedzenia.


30 sierpień 2007 r. godz. 9 00.

 • otwarcie posiedzenia.
 • zatwierdzenie protokołu
 • omówienie wykonania kontraktu z NFZ za 6 miesięcy 2007 r. (okres styczeń-czerwiec) PZZOZ.
 • informacja finansowa za 6 miesięcy 2006 r.(okres styczeń-czerwiec) PZZOZ.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski.
 • zakończenie posiedzenia.


8 listopad 2007 r. godz. 900

 • otwarcie posiedzenia.
 • zatwierdzenie protokołu
 • sprawozdanie z wykonania kontraktu z NFZ za 9 miesięcy 2007 r. (okres styczeń-wrzesień) PZZOZ.
 • informacja finansowa za 9 miesięcy 2007 r. (okres styczeń-wrzesień) PZZOZ.
 • analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 • sprawozdanie z powierzonego mienia (darowizny, bezterminowe użyczenia).
 • informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski.
 • zakończenie posiedzenia.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Mindur , w dniu:  16‑05‑2009 21:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Mindur , w dniu:  16‑05‑2009 21:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2009 21:53:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie