2006


Terminarz posiedzeń i plan pracy Rady Społecznej
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
na 2006 rok


05 stycznia 2006 r. godz. 900 - posiedzenie przeniesione z dnia 29.12.2005 r.

 • otwarcie posiedzenia.
 • zatwierdzenie protokołu z dnia 27.10.2005 r.
 • sprawozdanie z wykonania kontraktu z NFZ za 10 miesięcy PZZOZ w 2005 r. - Uchwała Nr 1/2006 z dnia 05.01.2006 r.
 • informacja finansowa za 10 miesięcy PZZOZ w 2005 r. - Uchwała Nr 2/2006 z dnia 05.01.2006 r.
 • analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. - Uchwała Nr 3/2006 z dnia 05.01.2006 r.
 • sprawozdanie z powierzonego mienia (darowizny, bezterminowe użyczenia). - Uchwała Nr 4/2006 z dnia 05.01.2006 r.
 • informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.
 • wolne wnioski.
 • zakończenie posiedzenia.


16 marca 2006 r. godz. 900

 • zatwierdzenie protokołu
 • zatwierdzenie terminarza posiedzeń i planu pracy Rady Społecznej działającej przy PZZOZ na 2006 r.
 • sprawozdanie z realizacji kontraktu zawartego z NFZ za 2005 r.
 • omówienie kontraktu zawartego z NFZ na 2006 r.
 • sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych za 2005 r.
 • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2005 r.
 • przedstawienie i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla PZZOZ na 2006 r.
 • przedstawienie i zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych dla PZZOZ na 2006 r.
 • informacja dotycząca zawartych umów na 2006 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.
 • sprawy organizacyjne
 • wolne wnioski.
 • zakończenie posiedzenia.


25 maja 2006 r. godz. 900.

 • zatwierdzenie protokołu
 • omówienie wykonania kontraktu z NFZ za 3 miesiące 2006 r. (okres styczeń-marzec) PZZOZ.
 • sprawozdanie finansowe PZZOZ za 2005 r.
 • informacja finansowa za 3 miesiące 2006 r.(okres styczeń-marzec) PZZOZ.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski.
 • zakończenie posiedzenia.


28 wrzesień 2006 r. godz.900.

 • zatwierdzenie protokołu
 • omówienie wykonania kontraktu z NFZ za 7 miesięcy 2006 r. PZZOZ.
 • informacja finansowa za 7 miesięcy 2006 r. PZZOZ.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski..
 • zakończenie posiedzenia.


14 grudzień 2006 r. godz. 900. (posiedzenie odbędzie się w innym terminie)

 • zatwierdzenie protokołu
 • sprawozdanie z wykonania kontraktu z NFZ za 10 miesięcy 2006 r. PZZOZ.
 • informacja finansowa za 10 miesięcy 2006 r. PZZOZ.
 • analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 • sprawozdanie z powierzonego mienia (darowizny, bezterminowe użyczenia).
 • informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski.
 • zakończenie posiedzenia.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Mindur , w dniu:  16‑05‑2009 21:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Mindur , w dniu:  16‑05‑2009 21:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2009 21:53:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie