2004


Terminarz posiedzeń i plan pracy
Rady Społecznej
działającej przy Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
na 2004 rok


01.03.2004 r.

 • podjęcie Uchwał dotyczących Regulaminu Rady Społecznej oraz Statutu PZZOZ

  • podjecie Uchwały Nr 1/2004 r. z dnia 01.03.2004 r.;
  • powołanie Z-cy Przewodniczącego Rady Społecznej - podjecie Uchwały Nr 2/2004 z dnia 01.03.02004 r.
  • zatwierdzenie Statutu PZZOZ - podjęcie Uchwały Nr 3/2004 z dnia 01.03.2004 r.

 • wolne wnioski


03 czerwiec 2004 r. godz. 900

 • zatwierdzenie terminarza spotkań i planu pracy Rady Społecznej działającej przy PZZOZ w Będzinie na 2004 r. - podjęcie Uchwały nr 4/2004 z dnia 03.06.2004 r.
 • podjęcie Uchwały nr 5/2004 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie zmian do Regulaminu Rady Społecznej PZZOZ.
 • podjęcie Uchwały nr 6/2004 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie zmian do Statutu PZZOZ.
 • podjecie Uchwały nr 7/2004 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie przekształcenia PZZOZ.
 • wolne wnioski.


26 sierpień 2004 r. godz. 900

 • omówienie kontraktu zawartego z NFZ na 2004 r.
 • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2003 r.
 • sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupów inwestycyjnych za 2003 r.
 • przedstawienie i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla PZZOZ na 2004 r.
 • przedstawienie i zatwierdzenie planu remontów i zakupów inwestycyjnych dla PZZOZ na 2004 r.
 • informacja dotycząca zawartych umów na 2004 r. dot.: świadczeń zdrowotnych, dzierżawy i najmu oraz wysokość pozyskiwanych środków z tego tytułu.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski.


07 październik 2004 r. godz. 900

 • omówienie wykonania kontraktu z NFZ za 4 miesiące (okres maj-sierpień) działalności PZZOZ w 2004 r.
 • informacja finansowa za 4 miesiące (okres maj-sierpień) działalności PZZOZ w 2004.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski.


16 grudzień 2004 r. godz. 900

 • sprawozdanie z wykonania kontraktu z NFZ za 7 miesięcy (okres maj-listopad) działalności PZZOZ w 2004 r.
 • informacja finansowa za 7 miesięcy (okres maj-listopad) działalności PZZOZ w 2004 r.
 • analiza skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 • sprawozdanie z powierzonego mienia (darowizny, bezterminowe użyczenia).
 • informacja dotycząca przygotowania obiektów na okres zimowy.
 • sprawy organizacyjne.
 • wolne wnioski.


Nadzwyczajne posiedzenia Rady Społecznej:


17 czerwiec 2004 r. godz. 900

 • informacja finansowa o przeprowadzeniu badania i oceny sprawozdania finansowego ZOZ w Będzinie oraz SPZZOZ w Czeladzi za okres od 01.01.2004 -31.03.2004 r. z jednoczesnym zbadaniem prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 01.01.2004 r., - Uchwała nr 8/2004 z dnia 17.06.2004 r.
 • wolne wnioski.


29 październik 2004 r. godz. 900


 • podjecie Uchwały nr 22/2004 z dnia 29.10.2004r w sprawie zatwierdzenia zaciągnięcia kredytu bankowego przez PZZOZ.
 • wolne wnioski.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Mindur , w dniu:  16‑05‑2009 21:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Mindur , w dniu:  16‑05‑2009 21:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑05‑2009 21:54:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie